Vad är leader? Vad är leader?
close
EN

Vad är leader?

Om oss

 

Leader är en metod för att utveckla landsbygden. Den utgår från att du som lever och verkar i vårt område vet bäst vad just din bygd behöver för att utvecklas.

Det finns flera tusen Leaderområden i EU – bara i Sverige finns det 40. Vi är ett av dem. Hos oss kan lokala företag och organisationer söka pengar för att förverkliga projektidéer på landsbygden.

Pengarna kommer från EU, staten och de kommuner som ingår i just vårt Leaderområde: Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Jönköping (ej tätorten).

Vi drivs som en ideell förening, med en styrelse som fattar beslut om vilka projekt som ska få stöd från oss. I styrelsen sitter representanter från kommunerna, näringslivet och föreningslivet från alla våra kommuner.

 

Vår Leadermetod

För att kunna få projektstöd från oss ska projekten ha ett tydligt lokalt fokus. Projektidén ska komma från, eller vara väl förankrad hos, dem som bor i det område som berörs av projektet. 

Idén bör dessutom vara innovativ och nytänkande utifrån förutsättningarna på platsen du befinner dig på. Projektet ska vara långsiktigt, genom att leva vidare och ge effekter även efter projektets slut.

Vi vill även få till nya samarbeten! Det får gärna vara samarbeten mellan det ideella, privata och offentliga. Eller varför inte med andra länder inom EU?

Tänk så här...

Här kommer tre korta tips på hur du kan tänka för att öka chanserna att få Leaderstöd från oss:

• Prata med andra om din idé, och hitta aktörer att samarbeta med.

• Tänk nytt! Vad skulle vara innovativt för just din bygd?

• Fundera över hur projektet du vill genomföra kan göra skillnad även efter projekttiden.

 

Egen strategi

Varje Leaderområde har tagit fram en egen lokal utvecklingsstrategi. Den bygger på förutsättningarna och behoven i varje område. I vår strategi har vi pekat ut flera mål. Och du, det här är viktigt. För att kunna få stöd från oss ska ditt projekt bidra till de målen - och passa in i något av våra aktuella projektstöd. Dem hittar du här.

Läs mer:

Kortversion av vår utvecklingsstrategi 2023-2027
Fullversion av vår utvecklingsstrategi 2023-2027

Mer om Leadermetoden

Vår verksamhet i korthet:

VISION: Levande och hållbar landsbygd där alla får plats och nya rötter gror.
SYFTE: Att genomföra den godkända strategin för Leader Västra Småland på ett professionellt, kvalitativt och kostnadseffektivt sätt.
MÅLEN är att LAG-styrelsen och personalen ska ha:

• spridit information om verksamheten till allmänheten, tänkta projektsökare och samarbetspartners
• bedömt och beslutat om projektprioriteringar utifrån den lokala utvecklingsstrategin
• gett vägledning och stöttning till projektägare så att de kan uppnå ett önskat och optimalt resultat
• följt upp och utvärderat Leaderområdets beviljade projekt och resultat.

Missa inte Leaderchecken!

Hos oss kan föreningar söka checkar på mellan 5.000 och 30.000 kronor. Bra va!?

Ta kontakt med oss på kontoret för att få veta mer, och för att bolla din idé.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev